4 ANYS SENSE PUJAR ELS IMPOSTOS MUNICIPALS. 4 ANYS RECUPERANT BORRIANA

Quan des de Compromís per Borriana signarem l’Acord per Borriana amb el PSOE i Se Puede Burriana per governar la nostra ciutat, un dels principals punts de l’Acord va ser treballar pels veïns i veïnes de Borriana, ajudant-los a recuperar-se dels anys de retallades de l’Estat de Benestar que havia aplicat el PP en els seus anys de govern a Borriana, València i Madrid.

Durant este temps des del Govern Municipal amb Acord per Borriana hem fet tot el possible per mantindré la pressió fiscal i no carregar sobre els veïns i veïnes de Borriana el desastre econòmic que ens havíem trobat, gràcies al PP.

Sí, desastre econòmic en l’Ajuntament de Borriana del PP. Al juny de 2015 quan entrarem a governar l’endeutament municipal que ens havia deixat el PP del senyor Fuster, Montagut i companyia estava pels 15 milions d’euros, ara quatre anys després d’aquell esglai l’endeutament municipal es situa en els 7 milions d’euros. Però encara hi han més sorpreses, herències enverinades, durant estos quatre anys Acord per Borriana ha tingut que fer front al pagament de més de 2 milions 200.000 euros, en sentències judicials condemnatòries que el PP sense cap criteri, i per la seva falta de diàleg i prepotència amb la qual actuaven perdien una i altra volta.

I mentre això ens trobàvem del govern del PP, endeutament i condemnes. Des del nou Govern Municipal, des d’Acord per Borriana apostem i treballem per congelar els impostos municipals que depenen directament de la gestió municipal i podem congelar, així com l’aplicació de bonificacions o ajudes a les quals poden optar els i les borrianenques a l’hora de veure reduït el pagament dels seus impostos.

El que vol dir que des d’Acord per Borriana per quart any consecutiu congelem tots i cadascun dels impostos municipals per al 2019, el que significa que la pressió fiscal sobre els veïns i veïnes de Borriana continua sent exactament igual que en 2015, quan entrarem a Governar la ciutat de Borriana. Podem dir que en alguns impostos s’ha disminuït per les bonificacions que s’han realitzat en els quatre exercicis anteriors i que també en 2019 s’aplicarem.

Volem destacar que per a l’any 2019 s’equipararan per complet les ajudes o bonificacions per a les famílies monoparentals amb aquelles que ja estaven establides per a famílies nombroses, per exemple, en el pagament de taxes del Servei Municipal d’Esports o l’Escola d’Estiu.

Altres mesures i bonificacions que venim aplicant des del nou Govern Municipal són: les oferides durant els quatre primers anys a les persones que adquirisquen un vehicle elèctric o híbrid, amb un 75 i un 50% per cent de bonificació respectivament. Des de 2017, i perquè tenim un compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, es bonifica en un 20% l’IBI per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric procedent de l’energia solar. També en el 2019 s’ha sumat un nou benefici per als veïns i veïnes de Borriana com és, la bonificació per a vehicles de més de 25 anys, tant per a furgonetes com turismes. També hem tingut en compte als nostres restaurador: cafeteries, bars, restaurants etc. tindran una reducció del 10% en el pagament per ocupació pública de les seues terrasses.

Ja ho hem dit, quan Compromís per Borriana va signar l’Acord per Borriana ho férem perquè veníem a recuperar Borriana, a rescatar persones, i en això estem. L’eficàcia d’un equip de govern, el treball dels homes i les dones de l’Acord per Borriana és nota. Perquè efectivament l’eficàcia, la feina ben feta es mesura per solucionar les necessitats i demandes dels veïns i veïnes de la nostra ciutat i, al mateix temps, administrar amb rigor, netedat i transparència els recursos públics, l’economia municipal.