TRANSPARÈNCIA I CLAREDAT

Davant la informació apareguda en un mitja de comunicació digital sobre el pagament de dos nòmines en un mateix mes al regidor Santi Zorío, Compromís per Borriana, volem aclarir que en cap moment el nostre regidor ha cobrat dos nòmines en un mateix mes.

El pagament que es pot veure en la web municipal de l’Ajuntament de Borriana  en el Portal de Transparència, que es realitza en el mes de febrer del 2017, es refereix per un costat a la retribució per assistències a les comissions, juntes de govern i plenari, compreses del 16 de desembre del 2016 al 15 de gener del 2017. En el mes de febrer, el regidor Santi Zorío va passar d’estar en règim d’assistències a comptar amb una dedicació parcial al 50%, i per tant, a finals d’aquest mes va cobrar la nòmina que li pertocava.

En cap cas, el regidor de Compromís ha cobrat més del que corresponia, sinó el que pertocava, i controlat en tot moment pel departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Borriana.

Per últim, denunciem la mala intenció i mala praxis del mitjà de comunicació en el tractament de la noticia. Compromís per Borriana seguim treballant per la nostra ciutat dia darrere dia.