En la primera de la sessions del nou Consell, que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Borriana, ha volgut estar present el Director General de Comerç i Consum, Natxo Costa, que ha acompanyat a la regidora de Comerç a l’Ajuntament de Borriana, Inma Carda, en la presentació i constitució d’aquest Consell.

El Director General de Comerç i Consum, Natxo Costa, ha assenyalat a l’inici de la trobada que “la creació d’aquest Consell suposa una ajuda més en el recolzament que les institucions públiques hem de tenir amb els comerciants i empresaris de Borriana, i a més permetrà més i millors col·laboracions entre institucions i comerços de cara a campanyes com la de Nadal o les que es puguen realitzar per reforçar el teixit comercial de la ciutat“.

Inma Carda, ha manifestat que “estem molt satisfetes d’haver pogut crear el nou Consell, ja que servirà per optimitzar el treball conjunt entre institucions públiques, empresaris, comerços locals i tècnics especialitzats en el nostre intent de seguir dotant al sector de totes les possibilitats i oportunitats de creixement econòmic possibles”.

La trobada ha servit per constituir de forma oficial el Consell Local del Comerç i designar els diferents càrrecs representatius i directius del nou ens. Així, José Maria Palomar, AEDL del departament, ha estat nomenat secretari, mentre que els representants de les diferents federacions i associacions de comerciants de la ciutat, han acordat que en els propers dies decidiran qui ocuparà els dos llocs de lliure designació als quals té dret el Consell.

A més, s’ha establert el primer calendari de reunions del nou Consell sobre el qual la mateixa Carda ha assenyalat que “volem reunir-nos tantes vegades com sigui necessari, escoltar als nostres comerciants, conèixer les seves problemàtiques i oferir-los tots els recursos d’innovació, externalització, promoció o difusió que estiguin al nostre abast”.