COMPROMÍS PER BORRIANA PROPOSA UN PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE PER A BORRIANA
Vicent Carda desemana-europea-movilidadmana a l’Ajuntament que participe del programa European Mobility Week

El portaveu de Compromís per Borriana, Vicent Carda, ha demanat aquest matí al Govern municipal que “Borriana participe dels programes europeus i de les propostes que la Comissió Europea presenta tots els anys dins de la European Mobility Week, la setmana de la mobilitat“, i que des del 2002 ve celebrant-se entre els dies 16 al 22 de setembre. El portaveu de Compromís per Borriana ha indicat que “la sensibilitat per part del PP a la nostra ciutat per la mobilitat i la sostenibilitat està encara a la prehistòria, el seu concepte del medi ambient no va més enllà de soltar 4 ànecs al Clot de la Mare de Déu”. Des de Compromís per Borriana “denunciem que ni durant la Setmana Europea de la Mobilitat, ni en el que portem de legislatura, l’Ajuntament de Borriana ha presentat acció, proposta o campanya per promoure una ciutat més sostenible i lluitar per això”.

Compromís per Borriana ha proposat un Pla de Mobilitat Sostenible, centrat fonamentalment en tres tipus d’accions: promoure el transport alternatiu al cotxe, informar i sensibilitzar a la població sobre l’estat actual de la mobilitat i les seves conseqüències en el plànol de la contaminació i el canvi climàtic, i proporcionar una visió diferent de la nostra ciutat gràcies a la restricció del tràfic motoritzat a certes zones de Borriana, el portaveu de Compromís per Borriana considera fonamental “la creació d’una xarxa de carril bici a la ciutat i als poblats marítims i la millora de les voreres en tota la població, així com la introducció en el casc urbà i la resta del terme municipal del transport i la bicicleta pública”.

Compromís per Borriana presenta un Decàleg per la Mobilitat Sostenible Compromís per Borriana, ha volgut sumar-se a la setmana de la mobilitat presentant un Decàleg per la Mobilitat Sostenible.

  1. Creació d’un Pla de Mobilitat Sostenible per a Borriana i els Poblats Marítims.
  2. Control estricte de velocitat en tota la població.
  3. Pacificació del tràfic a la ciutat, amb “zones 30” (on no es permet depassar els 30 km/h) que permetin la coexistència dels diferents usuaris dels carrers, amb prioritat a vianants i ciclistes.
  4. Disseny territorial que distribueixi les activitats impedint el continu augment de les distàncies.
  5. Creació de transport públic i accessibilitat, que permetin la combinació amb la bicicleta.
  6. Implantació del lloguer de bicicletes públiques.
  7. Implantació d’una Xarxa Bàsica de Carrils Bici i manteniment dels existents.
  8. Recuperació d’entorns urbà.
  9. Aplicació de la legislació sobre Qualitat de l’Aire.
  10. Control estricte de sorolls, mitjançant creació i aplicació del Mapa de Sorolls.